Κριτικές Τρεχουσών Παραστάσεων

Κριτική | Μήδεια

Κριτική | Μήδεια

Διαβάστε την κριτική στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας "H Άποψη"

Κριτική | Μήδεια

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική | Επτά επί Θήβας

Κριτική | Επτά επί Θήβας

« Δράμα  Άρεως μεστόν » κατά τον Γοργία, η τραγωδία « Επτά επί Θήβας »  (467 π.Χ) ολοκληρώνει την αισχύλεια τριλογία του Θηβαϊκού κύκλου (Λάιος, Οιδίπους, Επτά επί Θήβας) συμπυκνώνοντας ζητήματα μορφολογίας ύφους και γλώσσας, αισθητικών αναφορών στον αρχαίο μιλιταριστικό κόσμο, θεολογίας και ταυτότητας της έννοιας της « Πόλεως » αλλά πολύ περισσότερο τεχνικής οικοδόμησης του τραγικού προσώπου, καθιστώντας, στην ουσία, τον Ετεοκλή τον πρώτο ολοκληρωμένο ήρωα της ιστορίας του θεάτρου.

Διαβάστε περισσότερα